οικονομία...

Κάνει οικονομικότερη την καθημερινή μετακίνηση: μειώνει τα έξοδα για βενζίνη ή πάρκινγκ, αφού η συμφωνία συνήθως ορίζει να τα μοιράζονται οι συνταξιδιώτες.

περιβάλλον...

Συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η κίνηση των I.X. είναι η βασική αιτία, αφού ευθύνεται για το 62% των συνολικά εκπεμπόμενων υδρογονανθράκων

κυκλοφοριακό...

Βοηθά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας: εχει βρεθεί ότι μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας σε έναν αυτοκινητόδρομο εξυπηρετεί το 21% των αυτοκινήτων, αλλά μόνο το 18% των επιβατών

εταιρική κοινωνική ευθύνη

H υπηρεσία «Εταιρικό Carpooling» δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες, πανεπιστήμια, ιδρύματα, κ.λ.π. να δημιουργούν ένα κοινό λογαριασμό για τα μέλη τους...


Εταιρικό Carpooling

Αν η δική σου εταιρεία δεν συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα του Carpooling.gr, πάρε τη πρωτοβουλία και κάνε τη πρόταση εσύ!

Τι είναι...

H υπηρεσία «Εταιρικό Carpooling» δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες, πανεπιστήμια, ιδρύματα, κ.λ.π. να δημιουργούν ένα κοινό λογαριασμό για τα μέλη τους, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κίνητρο και το μέσο ώστε άτομα που εργάζονται στον ίδιο χώρο να έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις διαδρομές με συναδέλφους!

Γιατί να το κάνω...?

Το εγχείρημα αυτό είναι μια καινοτομία του Carpooling.gr, σκοπός του είναι να προαχθεί η ιδέα του carpooling μέσα από κλειστές ομάδες συνεργατών, συναδέλφων, συμφοιτητών, κ.τ.λ.

Οικονομία...

1. Κάνει οικονομικότερη την καθημερινή μετακίνηση: μειώνει τα έξοδα για βενζίνη ή πάρκινγκ, αφού η συμφωνία συνήθως ορίζει να τα μοιράζονται οι συνταξιδιώτες.

2. H εταιρεία με ένταξη της υπηρεσίας «Εταιρικό Carpooling» αναδεικνύει την κοινωνική και περιβαλλοντολογική της υπευθυνότητα.

Περιβάλλον...

3. Συμβάλλουν στην μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος: η κίνηση των I.X. είναι η βασική αιτία, αφού ευθύνεται για το 62% των συνολικά εκπεμπόμενων υδρογονανθράκων, για το 63% των συνολικά εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου και για το 80% του συνολικά εκπεμπόμενου μονοξειδίου του άνθρακα.

Κυκλοφοριακό...

4. Βοηθά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας: εχει βρεθεί ότι μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας σε έναν αυτοκινητόδρομο εξυπηρετεί το 21% των αυτοκινήτων, αλλά μόνο το 18% των επιβατών, ενώ η ειδική λωρίδα για τα αυτοκίνητα με πάνω από δύο επιβάτες, εξυπηρετεί το 16% των οχημάτων και το 27% των επιβατών όλου του αυτοκινητοδρόμου.