Ένας λόγος για να ΜΗΝ κάνεις Carpooling!

← Επιστροφή στο blog 26/03/2013
↑ URL: http://www.youtube.com/watch?v=S080sGCQ7e8 - Πηγή: The Outside Joke
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να σε πεισουν να κάνεις carpooling, όπως για παράδειγμα:

η οικονομία: κάνει οικονομικότερη την καθημερινή μετακίνηση: μειώνει τα έξοδα για βενζίνη ή πάρκινγκ, αφού η συμφωνία συνήθως ορίζει να τα μοιράζονται οι συνταξιδιώτες.

το περιβάλλον: συμβάλλεις στην μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η κίνηση των I.X. είναι η βασική αιτία, αφού ευθύνεται για το 62% των συνολικά εκπεμπόμενων υδρογονανθράκων, για το 63% των συνολικά εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου και για το 80% του συνολικά εκπεμπόμενου μονοξειδίου του άνθρακα.

το κυκλοφοριακό: βοηθά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, εχει βρεθεί…  Διαβάστε περισσότερα...